FPP de Horst

Ervaringsdeskundigen

(Ex-)cliënten weten als geen ander hoe het is om te leven met psychische problemen. Vanuit die ervaring kunnen ze veel betekenen voor anderen. Daarom werkt de Horst met ervaringsdeskundigen.

De ervaringsdeskundigen wonen behandelplanbesprekingen en werkoverleggen bij. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan het team over de behandeling van cliënten en het algemene behandelbeleid om herstelgerichte zorg te bevorderen. Daarnaast begeleiden zij herstelgroepen waarin cliënten op hun eigen tempo en op basis van hun ervaringen aan hun herstel kunnen werken.