FPP de Horst

Klachten

De medewerkers van de Horst doen hun uiterste best om jou een zo goed mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het voorkomen dat je over bepaalde onderdelen van je behandeling niet tevreden bent. Als dat zo is, kun je daarover een klacht indienen. Het is belangrijk je klacht te bespreken met je behandelaar. Levert het gesprek niets op? Dan kun je via een brief een officiƫle klacht indienen. Je klacht komt bij de manager van de Horst terecht.

Leidt dit niet tot een oplossing? Dan kun je ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Rooyse Wissel. De contactgegevens van deze commissie kun je bij het secretariaat van de Horst opvragen.