FPP de Horst

Klachten

De medewerkers van Polikliniek de Horst doen hun uiterste best om jou een zo goed mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het voorkomen dat je over bepaalde onderdelen van je behandeling niet tevreden bent.

Als dat zo is, dan vragen we je om dat bespreekbaar te maken met je (regie)behandelaar. Levert dat gesprek niets op? Dan kun je je klacht ook op papier zetten en aan de manager van de Horst voorleggen. Dit kun je doen door de klacht af te geven bij het secretariaat, door de klacht per post te sturen of door deze te mailen naar info@fppdehorst.nl.

Leidt ook dit niet tot een oplossing? Dan kun je ervoor kiezen om een schriftelijke klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie uit de Commissie van Toezicht van de Rooyse Wissel.

Klachten op basis van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
Sinds 1 januari 2020 is de Wvggz van kracht. Deze wet volgt (deels) de Wet BOPZ op. Conform deze wet hebben een aantal zorgaanbieders in Limburg gezamenlijk een klachtencommissie ingesteld: De Regionale Klachtencommissie Wvggz Limburg.

Ontvang je verplichte zorg op grond van de Wvggz en ben je het niet eens met een beslissing over die verplichte zorg, dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Wvggz Limburg. Zie voor meer informatie onderstaande klachtenregeling.

Voor ondersteuning bij het indienen van een klacht op grond van de Wvggz kun je terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon. De patiëntenvertrouwenspersoon voor de Rooyse Wissel is Marc Frankevyle. Hij is bereikbaar via: m.frankevyle@pvp.nl

Je kunt een formele klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Wvggz Limburg, door onderstaand klachtenformulier in te vullen en te sturen naar:

De Rooyse Wissel 
T.a.v. Bureau Geneesheer-Directeur
Postbus 433
5800 AK Venray

óf:
Bureau.geneesheer-directeur@derooysewissel.nl

Wil je een klacht indienen namens iemand die verplichte zorg ontvangt? Je dient dan naast het klachtenformulier ook onderstaande toestemmingverklaring ingevuld en getekend mee te sturen.  

Klachten op basis van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
De Rooyse Wissel is op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om een klachtenregeling te hebben waarvan gebruik kan worden gemaakt bij alle signalen, uitingen van onvrede en klachten over de zorg en/of dienstverlening aan patiënten. Zie hieronder voor deze klachtenregeling.

Voor bemiddeling of ondersteuning bij het indienen van een klacht op grond van de Wkkgz kun je terecht bij de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris kan als volgt worden ingeschakeld:

Per post:
De Rooyse Wissel
t.a.v. de klachtenfunctionaris Wkkgz
Postbus 433
5800 AK Venray

Per e-mail:
klachtenfunctionaris@derooysewissel.nl

Een formele klacht kun je schriftelijk indienen bij de directie van de Rooyse Wissel, via:

Per post:
De Rooyse Wissel
T.a.v. Secretariaat Wkkgz klachten
Postbus 433
5800 AK Venray

óf:
klachten@derooysewissel.nl