FPP de Horst

Kosten

Of je moet betalen voor je behandeling bij de Horst is van een aantal zaken afhankelijk.

Vrijwillige behandeling
Als je je vrijwillig laat behandelen, betaal je een wettelijk vastgesteld eigen risico terug aan je zorgverzekeraar. Het eigen risico voor 2020 bedraagt € 385,-. Dit eigen risico betaal je als je het nog niet hebt gebruikt voor andere zorg.

Je kunt er bij je zorgverzekeraar voor kiezen je eigen risico vrijwillig te verhogen. In dat geval betaal je een hoger bedrag terug.

Naast het eigen risico kan het zijn dat je verzekeraar aanvullende kosten bij je in rekening brengt. Dat is afhankelijk van je polis. Wij raden je aan om vooraf bij je verzekeraar na te vragen of je verzekering de kosten van behandeling bij de Horst vergoedt.

Als je een buitenlandse zorgverzekering hebt omdat je in het buitenland woont of werkt, kunnen we je vragen de kosten van de behandeling zelf voor te schieten. Buitenlandse verzekeraars keren hun vergoeding doorgaans namelijk niet aan de Horst uit, maar aan de verzekerde.

Verplichte behandeling
Als je vanwege een strafrechtelijke sanctie of maatregel verplicht onder behandeling bent bij de Horst, betaal je geen eigen bijdrage. De kosten voor je behandeling worden vergoed door het ministerie van Veiligheid en Justitie.