FPP de Horst

Start van je behandeling

Voor hulp van polikliniek de Horst heb je altijd een schriftelijke verwijzing nodig van je (huis)arts of reclasseringsmedewerker. Zodra we je verwijzing hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact met je op. We stellen je een aantal vragen om ons zo een beeld te kunnen vormen van de hulp die je nodig hebt. Op basis van de informatie uit het telefoongesprek, de verwijsbrief en eventuele andere informatie bepalen we welk zorgprogramma het beste bij je past. In een zorgprogramma is vastgelegd welke zorg wordt aangeboden aan een bepaalde groep cliënten.

De keuze voor het zorgprogramma lichten we toe in een gesprek, de intake. Tijdens de intake voer je ook een gesprek met een psychiater. Dat noemen we het psychiatrisch onderzoek. Ook voeren we een risicotaxatie uit, zodat we kunnen inschatten hoe groot de kans is dat je door risicovol gedrag in aanraking komt met politie en justitie of een strafbaar feit pleegt.  

Als alle informatie is verzameld, vindt er multidisciplinair overleg plaats, dus met verschillende behandelaren. Je behandelplan wordt gemaakt. Het plan wordt op maat gemaakt en sluit aan bij je problematiek. Tijdens een gesprek bespreken we het plan met je en geven we aan hoe wij denken je het beste te kunnen helpen, wanneer bepaalde behandelonderdelen starten en wat je doelen zijn. We horen graag jouw ideeën over je behandeling en nemen deze mee in het behandelplan. Samen komen we tot een definitief behandelplan. We evalueren het plan regelmatig, zodat we zeker weten dat we met de juiste zaken bezig zijn. Als het nodig of wenselijk is, stellen we het plan gedurende je behandeling bij.

Zodra we overeenstemming hebben over je behandelplan starten we de behandeling. We bieden poliklinische behandeling en behandeling door ForFACT-teams die naar je toe komen. Behandeling door de ForFACT-teams is vooral geschikt voor cliënten die door psychische problemen moeilijkheden hebben met bijvoorbeeld wonen, werken, sociale relaties en financiën.

Tijdens je behandeling bij de Horst heb je één vast aanspreekpunt, je casemanager. Met deze behandelaar heb je het meeste contact. Hij of zij coördineert alle behandelcontacten en de contacten met bijvoorbeeld de reclassering voor je.