FPP de Horst

Publicaties

Ieder jaar brengen we een jaarverslag uit. In het jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. 

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016 / infographic 2016
Jaarverslag 2015 / infographic 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011

 Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Ons kwaliteitsstatuut maakt inzichtelijk hoe we ervoor zorgen dat we voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Hierdoor kunnen cliënten en hun familie, verwijzers en financiers, toetsende en toezichthoudende instanties zich een beeld vormen van de kwaliteit van zorg van de Horst.