FPP de Horst

Samenwerking

Samenwerking met andere instellingen is essentieel. Samen kunnen we de kwaliteit van onze behandeling verbeteren en zorgen voor een aaneengesloten zorgketen, zodat cliënten steeds de behandeling krijgen die ze nodig hebben.

In Zuid-Limburg werken we samen met het Leger des Heils en verzorgen we samen de begeleiding en behandeling van ernstige overlastgevers. Het Leger des Heils regelt opvang, de Horst verzorgt de behandeling. Neem voor meer informatie contact op met de Horst in Maastricht.

De Horst is actief deelnemer in de Veiligheidshuizen in Heerlen, Sittard en Roermond. Veiligheidshuizen zijn samenwerkingsverbanden waarin onder meer gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en ggz-instellingen samenwerken in de aanpak van complexe problematiek. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de overtreder. De Horst levert hieraan een belangrijke bijdrage door ervoor te zorgen dat de overtreder binnen 48 uur na aanmelding start met behandeling. De behandeling vindt plaats bij de Horst.

In de regio Helmond bieden we samen met GGZ Oost Brabant en Novadic Kentron intensieve zorg aan mensen met ernstige psychiatrische problematiek in combinatie met verslavingsproblematiek en delictrisico. Vaak worden deze cliënten onvoldoende geholpen en behandeld en vindt er veel doorverwijzing plaats. Het FACT+ team van GGZ Oost Brabant, Novadic Kentron en de Rooyse Wissel (de Horst) biedt zorg en behandeling in de omgeving van de cliënt. De zorg en behandeling hebben een zeer specialistisch karakter en kunnen zowel op de locatie in Helmond als in de thuissituatie plaatsvinden. Neem voor meer informatie contact op met de Horst in Blerick.