FPP de Horst

Verwijzers

Als verwijzer speel je een belangrijke rol bij het bieden van de juiste hulp aan onze cliënten. Samen met de cliënt bepaal je of hij of zij wordt doorverwezen naar de Horst. De behandelaren van de Horst stellen een verdere diagnose en gaan indien nodig over tot behandeling. De behandeling wordt altijd op maat geboden, dicht bij de cliënt.

Cliënt aanmelden in vrijwillig kader
Via Zorgdomein kun je een cliënt aanmelden voor vrijwillige behandeling bij de Horst.

Cliënten aanmelden in verplicht kader
Als je een cliënt in een verplicht kader wilt verwijzen, kun je gebruikmaken van Ifzo.

Tijdens het behandeltraject houden we je op de hoogte van de voortgang.

Heb je vragen over een aanmelding, het behandelaanbod of de actuele wachttijden? Neem dan contact met ons op via 077 326 23 23 (locatie Blerick) of 043 601 83 00 (locatie Maastricht).